سقف برقی یا سقف متحرک چیست | سقف متحرک در چه مواردی کاربرد دارد ؟

By مدیر سایت||سایبان اتوماتیک|

چیست | چه کاربردهایی دارد | چه مزایایی دارد ؟ سرفصل های مقاله سقف برقی سقف متحرک با نام های دیگری چون سقف برقی ، سقف تاشو ، سقف روان نیز شناخته می شود و مکانیزم سقف برقی به نحوی است که توسط یک موتور الکتریکی در سازه مختص خود در مسیر افقی و