نصب راهبند پارکینگ در مشهد

نصب راهبند پارکینگ به چه صورتی می‌باشد؟ راهبند پارکینگ وسیله ای جهت کنترل تردد وسایل نقلیه می‌باشد که بهترین وسیله کنترل تردد برای پارکینگ های عمومی پرتردد می‌باشد که امکان اتصال به انواع سیستم های کنترل تردد را داراست.