لوگو زیبادر

منشور اخلاقی زیبادُر

منشور اخلاقی زیبادُر

ما کارکنان شرکت فنی مهندسی زیبادُر در راستای اهداف محوری سازمان که در بردارنده حفظ وبقای شرکت در فضای رقابتی بازار و ارتقای کمی و کیفی آن می باشد ، سوگند یاد می کنیم که تمامی سعی  و تلاش خود را بکار گیریم و به این مسئله ایمان داریم که تحقق این اهداف نیازمند انجام دقیق موارد زیر است :

 • تأسی کامل از احکام و تعالیم دینی زیرا بدون رضای خداوند منان انجام تمامی کارها عبث و بیهوده است .
 • سرلوحه قرار دادن فرمایشات مقام عظمی ولایت فقیه و همسویی با سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کلیه فعالیتها .
 • حفظ نظم و انضباط دقیق و وفاداری و حفظ اسرار سازمان و مشتریان .
 • رعایت دقیق اصول مشتری مداری که در تمامی جلسات توجیهی و کاری درون سازمانی در مورد حفظ و بهبود مستمر این مبحث تبادل نظر می گردد .
 • شناسایی نیاز مشتری و بازار و سعی در رفع نیاز چه در حوزه فروش و چه در حوزه خدمات .
 • ایجاد و القای حس احترام درون سازمانی ( بین پرسنل ) و برون سازمانی ( بین پرسنل و مشتری)
 • توجه به توان خرید و پرداخت مشتری و رسیدن به سوددهی معقول و منطقی با توجه به شرایط بازار .
 • تعامل مستمر با مشتریان و لحاظ کردن انتقادات و پیشنهادات آنان در تمامی رده های سازمانی .
 • انجام کارها و خدمات طبق آموزشهای فرا گرفته شده در اسرع وقت طبق استانداردها ، بصورت کاملا دلسوزانه و با وجدان کاری .
 • انجام هر گونه عملی که باعث ایجاد و ارتقای بهره وری در زمان ، نیروی انسانی ، انرژی ، منابع مالی و … می گردد .
 • استفاده از بهترین و مرغوبترین قطعات موجود که با توجه به اصل چهارم باعث پیشگیری از دوباره کاری و اتلاف نیرو و زمان خود و کارفرما می گردد .
 • رعایت نکات ایمنی در کار و عملی کردن این شعار : ” اول ایمنی بعد کار ”

مقالات مرتبط

اسکرول به بالا