ارتباط با زیبادُر

سایر اطلاعات

 دفتر مرکزی : مشهد / انتهای بلوار خیام / الماس شرق / بلوار بهارستان / بهارستان 1 / خیابان دوم سمت چپ/ شرکت فنی مهندسی زیبادْر

تلفکس: 36050008 - 36084110 - 36085628-051